Säkerhetspodcasten

Detta är det trettiofemte avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen minus Johan plus två gäster, Hanna Lidzell och Anna Ryde (Red One & Red Two) diskuterar senaste tidens nyheter. Det snackas Shellshock (buggen i bash), DNs artikelserie Det Sårbara Nätsamhället, hur man stoppar phishing-siter och mycket mer.

Direct download: sakpodcasten_1106_Ostrukturerat_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:33pm CEST

Detta är det trettonde intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Peter och Jesper intervjuar Hugo Teso om hans forskning i flygsäkerhet och de allvarliga sårbarheter som han funnit i två av de system som används inom flygindustrin, ADS-B (Automated Dependent Surveillance-Broadcast) och ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System). 

Direct download: Sec-t_Hugo_Teso_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:18pm CEST

1