Säkerhetspodcasten

Detta är det trettiofemte avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen minus Johan plus två gäster, Hanna Lidzell och Anna Ryde (Red One & Red Two) diskuterar senaste tidens nyheter. Det snackas Shellshock (buggen i bash), DNs artikelserie Det Sårbara Nätsamhället, hur man stoppar phishing-siter och mycket mer.

Direct download: sakpodcasten_1106_Ostrukturerat_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:33pm CEST

1