Säkerhetspodcasten

Detta är det fyrtioförsta avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen ger mer eller mindre genomtänkta tips på bra böcker, sajter och övningar man kan använda för att lära sig mer inom det fantastiska ämnet IT-Säkerhet!

Direct download: Sakerhetslitteratur141211_3.mp3
Category:general -- posted at: 10:26am CEST

1