Säkerhetspodcasten

Detta är det sjätte intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Fredrik Strömberg från anonymiseringstjänsten Mullvad.net kom förbi studion för att snacka VPN, anonymisering, bitcoin och mycket mer. 

Direct download: Mullvad_med_intro_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:43pm CEST

Detta är det sextonde avsnittet av Säkerhetspodcasten i vilket panelen, tillsammans med Fredrik Strömberg från Mullvad.net, diskuterar Defcon och Blackhat, hackRF, bitcoin (igen) och mycket mer. 

Direct download: ostrukturerad_klippt_mixdown3.mp3
Category:general -- posted at: 2:47pm CEST

1