Säkerhetspodcasten

Detta är det femtonde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen bjuder in en hel drös kollegor för att diskutera Snowden, applikationssäkerhet och mycket mer.

Direct download: Sakerhetspodcasten_AvsnittX_-_Ostrukturerat_Sommaravsnitt.mp3
Category:general -- posted at: 1:18pm CEST

1