Säkerhetspodcasten

Detta är det fjärde intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten i vilket panelen intervjuar John Wilander, co-leader för OWASP Stockholm och doktor i datalogi. Följ John på @johnwilander!

Direct download: JohnWilander.mp3
Category:general -- posted at: 4:08pm CEST

1