Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt firar vi sommar och går igenom den senaste tidens nyheter. Bland annat ransomware-attacken mot Coop, printerproblem hos Microsoft och mycket mer.

Direct download: 2021-07-07_Sakerhetspodcasten.mp3
Category:general -- posted at: 11:23am CEST

1