Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt diskuterar vi cyberaspekterna på kriget i Ukraina och spekulerar kring följande frågeställningar: Vad vet vi om vilka operationer som utfördes innan krigets början? Har cyberattacker ingen plats när man övergått till konventionell krigsföring? Hur har anonymous och andra lösa grupperingar agerat? Vart kommer detta leda framöver?

Direct download: 2022-03-16_Sakerhetspodcasten.mp3
Category:general -- posted at: 1:20pm CEST

I denna veckans avsnitt går panelen igenom den senaste tidens säkerhetsnyheter.

Direct download: 2022-03-09_Sakerhetspodcasten_ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 12:11am CEST

1