Säkerhetspodcasten

Panelen diskuterar John Mcafee och inser att de förutspådde hans öde i det förra avsnittet. Vi går igenom IDG's lista över de mest spektakulära hacken under 2012 och Jesper annonserar en CTF-tävling.

Direct download: podcast6final.mp3
Category:general -- posted at: 12:21pm CEST

Panelen diskuterar IT-Forensik och gräver ner sig i frågor som: "Kan raderade filer återskapas?", "Hur arbetar en IT-Forensiker i en utredning?", "Vilka verktyg används inom IT-Forensiken?" och många fler.

Direct download: podcast5FINAL.mp3
Category:general -- posted at: 11:58am CEST

Detta är ett extra bonusavsnitt av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen intervjuar tre intressanta människor varav två (Blokker,Sjöström) kommer från FRA (Försvarets Radioanstalt) och den tredje jobbar med penetrationstester på 2Secure. För mer information och kontakt se sakerhetspodcasten.se eller kontakt@sakerhetspodcasten.se

Direct download: IntervjuavsnittetLOUD.mp3
Category:general -- posted at: 10:30am CEST

1