Säkerhetspodcasten

I detta ostrukturerade avsnitt går panelen (minus Johan) igenom den senaste tidens säkerhetsnyheter. Ämnen som tas upp innefattar bland annat Stagefright 2.0, säkerhetshål i Stripes, kryptobuggar, Safe Harbour, en ny sårbarhet i PGP och mycket mer!

Direct download: Ostrukturerad_2015v41_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 7:25pm CEST

1