Säkerhetspodcasten
I dagens avsnitt gräver vi ner oss i gamla buggar och nya nyheter. Vi diskuterar de senaste Spring-sårbarheterna och nämner även lite oreda som dykt upp i OpenSSL och Zlib.
Direct download: 2022-04-07_Sakerhetspodcasten.mp3
Category:general -- posted at: 9:56am CEST

1