Säkerhetspodcasten

I detta avsnitt av Säkerhetspodcasten diskuterar panelen olika historiska malware. Vi kör i kronologisk ordning och går igenom några av de största, läskigaste och roligaste fulkoderna som florerat genom tiderna. Bland annat Brain, ILoveYou, SQL Slammer, SAMY Worm och många fler...

 

Direct download: sakpodcasten_historiska_malware3_mixdown_16lufs.mp3
Category:general -- posted at: 2:07pm CEST

Detta är det trettiofemte avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen minus Johan plus två gäster, Hanna Lidzell och Anna Ryde (Red One & Red Two) diskuterar senaste tidens nyheter. Det snackas Shellshock (buggen i bash), DNs artikelserie Det Sårbara Nätsamhället, hur man stoppar phishing-siter och mycket mer.

Direct download: sakpodcasten_1106_Ostrukturerat_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:33pm CEST

Detta är det trettonde intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Peter och Jesper intervjuar Hugo Teso om hans forskning i flygsäkerhet och de allvarliga sårbarheter som han funnit i två av de system som används inom flygindustrin, ADS-B (Automated Dependent Surveillance-Broadcast) och ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System). 

Direct download: Sec-t_Hugo_Teso_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:18pm CEST

Detta är det trettiofjärde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar säkerhet i mobilappar. Vi går igenom allt från penetrationstestande av appar till mobila malware och mycket mer!

Direct download: Sakpodcasten_v41_Mobilappar_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 10:29am CEST

Detta är det tolfte intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Jesper och Peter intervjuar Mathias "Avlidienbrunn" Karlsson. Det snackas säkerhet i webramverk, framförallt Angular JS, och klientsäkerhet i allmänhet.

Direct download: Sec-t_Avlidienbrun_Angularjs_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 5:26pm CEST

Detta är det elfte intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Jesper och Peter intervjuar David Jacoby, säkerhetsexpert på Kaspersky, senast uppmärksammad för hans hackande av sitt smarta hem.

Direct download: Sec-t_david_jakobi_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 8:51pm CEST

Detta är det trettiotredje ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, det första i en rad inspelningar från säkerhetskonferensen Sec-T, som hölls den 18e till 19e September 2014. Detta avsnitt är en konferensrecap av Jesper och Peter, i vilket de diskuterar upplevelserna på årets roligaste säkerhetsevent!

Direct download: Sec-TRecap_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 12:12pm CEST

Detta är det trettioandra avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilken panelen diskuterar den senaste tidens nyheter. Bland annat: E-Val, The Fappening, SCADA-malware, stulna Gmail-konton och mycket mer!

Direct download: sakpodcasten_v37_edit_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 11:56am CEST

Detta är det trettioförsta ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, inspelat av Johan och Jesper under SANS SEC 560-kursen i Berlin. Vi går igenom dag för dag vår erfarenhet av kursen och försöker ge en så bra bild som möjligt av hur den är utformad och vilka som bör gå den.

Direct download: sans560mixdown_1.mp3
Category:general -- posted at: 4:22pm CEST

Detta avsnittet av Säkerhetspodcasten bjuder vi på en "exklusiv" intervju med Sophos egna James Lyne. Inspelat på SANS Pentest Training i Berlin 2014.

Direct download: intervjujameslyne_mixdown_1.mp3
Category:general -- posted at: 6:13pm CEST

Detta är det trettionde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen svarar på frågor från er lyssnare! Vi pratar Diginotar, Bug Bounties, David Guettas USB-minne, LibreSSL och mycket mer.

Direct download: sakpodcasten_v24_2014_-_QnA_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 3:36pm CEST

Detta är det tjugonionde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen förbereder sig för semester i solen, diskuterar TrueCrypt, Microsofts övertagande av No-IP domäner, kör en kort recap på Sans SEC560 och mycket mer.

Direct download: Sommar_2014_2_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:54pm CEST

Detta är det nionde intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Rikard ställer upp med en intervju från Hack In The Box Amsterdam 2014 med Dominic White (@singe) CTO på SensePost. De pratar om Dominics nya verktyg "Big Iron Recon and Pwnage" eller BIRP som kan användas för att granska stordatorapplikationer som använder TN3270 och vad man kan hitta på med det.

Direct download: DomWhiteHITBCleanUp2_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 1:23pm CEST

Detta är det tjugoåttonde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar bland annat Rikards upplevelse på Hack In the Box EU, säkerheten i Samsung Smart TV, XSS i Tweetdeck och mycket mer.

Direct download: sakpodcasten_v24_2014_-_ostrukt_mixdown_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:17am CEST

Detta är det tjugosjunde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar hackergrupper. Allting från regeringsunderstödda grupper som utför avancerade attacker till script kiddies från Syrien. 

Direct download: SkerhetspodcastenHackerGroups20140507-MIX1.mp3
Category:general -- posted at: 1:50pm CEST

Detta är det tjugosjätte avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar Heartbleed, den senaste IE buggen, hur man stänger ned flygtrafiken med en integer overflow och mycket mer.

Direct download: SakerhetspodcastenOstrukturerad20140507-mix2-3.mp3
Category:general -- posted at: 9:40pm CEST

Detta är det tjugofemte avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen sitter och glassar vid en pool i Turkiet och diskuterar årets första upplaga av Omegapoints Kompetenskonferens.

Direct download: sakpodcast_bodrum_mixdown_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:05am CEST

Detta är det tjugofjärde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar malware, närmare bestämt Flame, Duqu, Stuxnet och Gauss.

Direct download: sakpv15_us_malware_-_v2_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 7:53pm CEST

Detta är det tjugotredje ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar den senaste tidens nyheter, tar frågor från lyssnarna och planerar Hunks of Security-kalendern.

Direct download: sakpv15_ostrukturerat_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:57pm CEST

Detta är det tjugoandra ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar the tools of the trade, med andra ord vilka verktyg som man med fördel använder i det dagliga säkerhetsarbetet.

Direct download: Sakpodcasten_Verktyg_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 1:05pm CEST

Detta är avsnitt 21 av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar den senaste tidens nyheter, bland annat hackningen av Mt Gox med flera, Apples senaste stora fail, och mycket mer. Inspelat torsdagen den trettonde mars, 2013.

Direct download: Ostrukturerat_v11_2014_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 8:14pm CEST

Detta är det åttonde intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Johan, Peter och Mattias intervjuar Per Thorsheim, grundaren till Passwordscon.

Direct download: sakpodcasten_owasp_lo_senord_18-02-14_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 10:15am CEST

Detta är det tjugonde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen (minus Rikard) diskuterar den senaste tidens nyheter, bland annat vad som gör ett hack olagligt, huruvida Cicada 3301 är ett spel, och mycket mer!

Direct download: v7_2014_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 10:49pm CEST

Detta är det nittonde ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen (minus Johan som är hemma med ryggskott) diskuterar den senaste tidens nyheter, fler upptåg från NSA, vikten av att göra backups och vad som har hänt under julhelgen.

Direct download: sakpodcasten_v2_2014_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 1:05pm CEST

1