Säkerhetspodcasten
Det är dags att gå igenom förra årets briljanta spaningar och se hur hur det gick för oss, samt givetvis skåda djupt in i kristallkulan inför 2022.
Direct download: 2022-01-12_NyarY2K21.mp3
Category:general -- posted at: 1:33pm CEST

1