Säkerhetspodcasten

Detta är det artonde ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar vad man som privatperson kan göra för att skydda sig själv, sitt hem och sitt nätverk mot ondsinta angripare eller irriterade grannar. Avsnittet spelades in den 2e december 2013.

Direct download: hemmasakerhet.mp3
Category:general -- posted at: 11:27am CEST

1