Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt diskuterar vi WebAuthn, vad innebär det, vad är fördelarna, vad är användningsområdena, hur funkar det egentligen?

Direct download: 2019-05-29_WebAuthn.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST

1