Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt diskuterar vi bland annat hackade övervakningskameror, Hafnium och andra grundämnen, ett par uppföljningar från tidigare veckor och Jespers spännande TV-Projekt!

Direct download: 2021-03-10_Sakerhetspodcasten_ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 7:12pm CEST

1