Säkerhetspodcasten

Detta är del ett av ett antal intervjuavsnitt genomförda under säkerhetskonferensen Sec-T i Stockholm 2021. Detta avsnitt innehåller intervjuer med Edwin van Andel, Fabio Viggiani & Fredrik Alexandersson samt Lars Haulin.

Direct download: sec-t_2021_part1.mp3
Category:general -- posted at: 10:55am CEST

1