Säkerhetspodcasten

Detta är del två av den serie där vi intervjuar deltagarna i SVT-serien Hackad om vad som pågick behind-the-scenes och gör en djupdykning i tekniken bakom hacken som syntes i rutan.

Direct download: 2021-10-24_Hackad2.mp3
Category:general -- posted at: 2:22pm CEST

1