Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt diskuterar vi Säkerhetsfails. Vad är standardlösningarna på vanliga säkerhetsproblem och varför fungerar de ofta inte? Hur ska man (bör man) göra istället?

Direct download: 2021-05-05_Sakerhetspodcasten_EnkelSak_och_Fails.mp3
Category:general -- posted at: 2:22pm CEST

1